Proces spočívá v přenosu malty pomocí stlačeného vzduchu hadicí z mísícího stroje, umístěného na staveništi před stavebním objektem, do ručního nástroje stříkajícího směs na stěny. Suchá směs pro výrobu malty se na stavby dopravuje v pytlích nebo silech.

Apu lišty nalepíme na vnější okraj ,abychom dosáhli přesnému ukončení omítky u okenního rámu, zabraňují nám vytvoření trhlin mezi omítkou a oknem. Součástí Apu lišty je odlamovací část, na kterou se přilepí igelitová fólie, která nám zakrývá okno před jeho poškozením.

Osazení pozinkovaných rohových profilů

Pozinkované rohové profily usazujeme na každý vnější roh, slouží nám k ochraně a přesnému ukončení omítky abychom tak dosáhli krásného vzhledu.

Omítání

V případě aplikace vápenocementové omítky aplikujeme omítacím strojem na konstrukci, stáhneme do roviny stahovací latí, po zavadnutí omítky vytvoříme rovinu tzv. škrábací latí. Po vyzrání se aplikuje štuková omítka.
V případě aplikace vápenosádrové omítky aplikujeme omítacím strojem na konstrukci , stáhneme do roviny stahovací latí , po zavadnutí se omítky zvlhčí vodou a rozfilcují se houbovým hladítkem po dalším zavadnutí je možné přikročit k další úpravě pokud zvolíme strukturovaný povrch pak omítku zatočíme filcovaným hladítkem. Pokud se zákazník rozhodne pro hladký povrch použije se gletovací hladítko.

stroj